Egzaminy zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK ADMINISTRACJI

EGZAMIN TEORETYCZNY
19 czerwca 2018 r. (wtorek)
GODZINA: 10:00


EGZAMIN PRAKTYCZNY
26 czerwca 2018 r. (wtorek)

GODZINA: 9:00

Kwalifikacja:   A.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
19 czerwca 2018 r.  (wtorek)
GODZINA: 12:00 EGZAMIN PRAKTYCZNY
25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) 
GODZINA: 9:00


 

Kwalifikacja:  AU.36 - Prowadzenie rachunkowości
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
FLORYSTA

EGZAMIN TEORETYCZNY
19 czerwca 2018 r. (wtorek)

GODZINA 12:00


EGZAMIN PRAKTYCZNY
22 czerwca 2018 r. (piątek)
GODZINA: 12:00 i 16:00


 

Kwalifikacja:  RL.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
OPIEKUN MEDYCZNY
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
19 czerwca 2018 r.  (wtorek)

GODZINA: 14:00

EGZAMIN PRAKTYCZNY
28 czerwca 2018 r. (czwartek)
GODZINA: 8:00 i 12:00

 

Kwalifikacja: MS.04 -  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Adres:   Dzięgielów

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 

EGZAMIN TEORETYCZNY
19 czerwca 2018 r.  (wtorek)

GODZINA: 12:00

EGZAMIN PRAKTYCZNY
26 czerwca 2018 r. (wtorek)
GODZINA: 13:00

 

Kwalifikacja: Z.13 -  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Adres:  Zespół Szkół nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna