KADRA

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcące dla Dorsłych IDEA w Pszczynie

Język Polski:

mgr Marianna Kurczab - marianna.kurczab@ideaszkola.edu.pl

mgr Urszula Wadowska - urszula.wadowska@ideaszkola.edu.pl

Matematyka:

mgr Mariola Grajcarek - mariola.grajcarek@ideaszkola.edu.pl

mgr Klaudia Janosz - klaudia.janosz@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski:

mgr Iwona Mrzygłod - iwona.mrzyglod@ideaszkola.edu.pl

mgr Pulina Pękała - paulina.pekala@ideaszkola.edu.pl

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

mgr Piotr Toma - piotr.toma@ideaszkola.edu.pl

Przyroda:

mgr Barbara Moroń - barbara.moron@ideaszkola.edu.pl

Geografia:

mgr Barbara Moroń - barbara.moron@ideaszkola.edu.pl

Informatyka:

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Przedsiębiorczości:

 

 

Nauczyciele Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie

Florysta:

Stylizacje florystyczne

mgr inż. Beata Zawartka - beata.zawartka@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Florystyki,Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce, Dzieje Dekoracji Roślinnych, Organizacja Pracy w Małych Zespołach,

mgr inż. Dorota Grabska - dorota.grabska@ideaszkola.edu.pl

Wykonywanie kompozycji florystycznych, Pracownia Stylizacji Florystycznych, Projektowanie kompozycji florystycznych

Aneta Holeksa - aneta.holeksa@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski we Florystyce

mgr Paulina Pękała - paulina.pekala@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Celina Žaloudik -  celina.zaloudik@ideaszkola.edu.pl

 

Opiekun Medyczny:

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Zdrowie publiczne, Anatomia i fizjopatologia, Elementy psychologii i socjologii

mgr Ewa Aksamit - Wiewióra - ewa.wiewiora@ideaszkola.edu.pl

Język migowy

mgr Katarzyna Szymura - katarzyna.szymura@ideaszkola.edu.pl

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, Pracownia Pierwszej Pomocy, Pracownia Umiejętności Zawodowych

mgr Alicja Gęsikowska - alicja.gesikowska@ideaszkola.edu.pl

Technologie informacyjne

inż. Daniel Kłósko - daniel.klosko@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski zawodowy

mgr Paulina Pękała - paulina.pekala@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Celina Žaloudik -  celina.zaloudik@ideaszkola.edu.pl

 

Technik Administracji:

Podstawy Prawa Pracy, Podstawy Prawa Cywilnego

mgr Sławomir Oczkowicz - slawomir.oczkowicz@ideaszkola.edu.pl

Postępowanie w Administracji, Podstawy Prawa Administracyjnego

mgr Michał Kotajny - michal.kotajny@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Prawa Finansowego -

mgr Aleksandra Faruga - aleksandra.faruga@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Przedsiębiorczości,Pracownia Pracy Biurowej, Organizacja Pracy Biurowej

mgr Celina Žaloudik -  celina.zaloudik@ideaszkola.edu.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr inż. Paulina Nawrat-Chrasćina - paulina.chrascina@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski zawodowy

mgr Paulina Pękała - paulina.pekala@ideaszkola.edu.pl

 

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Paracy

Ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

Pracownia metodyki kształcenia zawodowego

mgr inż. Jerzy Szynkowski - jerzy.szynkowski@ideaszkola.edu.pl

Zagrożenia w środowisku pracy, Zarządzanie Systemami BHP

mgr inż. Renata Kubień - Szynkowska - renata.szynkowska@ideaszkola.edu.pl

Ergonomia w procesie pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy

mgr inż. Paulina Nawrat-Chrasćina - paulina.chrascina@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Prawa Pracy, Podstawy Prawa Cywilnego

mgr Sławomir Oczkowicz - slawomir.oczkowicz@ideaszkola.edu.pl

Język Angielski zawodowy

mgr Paulina Pękała - paulina.pekala@ideaszkola.edu.pl

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Celina Žaloudik -  celina.zaloudik@ideaszkola.edu.pl